Het evenement is sinds 2016 zeer populair geworden. Ieder jaar komen weer vele teams terug. Onder hen velen die al meer dan 4 jaar aanwezig zijn. Daarnaast ontvangen wij vele nieuwe aanmelders. Indien wij geen vrije plaatsen hebben plaatsen we de nieuwe aanmelders met hun toestemming op een reservelijst.

Als organisatie streven wij naar een echt familie gevoel tijdens het evenement. Het is mooi dat zovelen elkaar al jaren kennen en elkaar buiten de Almelo City Cup om, ook uitnodigen op toernooien en andere evenementen.

IMG_1860

Een paar regels inzake onze werkwijze m.b.t. het deelnemen/inschrijven:

  • Om het familiaire karakter te borgen hebben wij de regel dat teams die hebben deelgenomen aan de laatste editie, voorrang hebben bij inschrijving voor het komende evenement. Tenzij anders vermeld geldt deze voorrangsregel jaarlijks tot 15 oktober.
  • Het evenement is voor maximaal 48 teams, verdeeld over drie klassementen.
  • Indien wij aangemelde teams niet kunnen plaatsen omdat er geen ruimte is zullen wij deze teams met hun instemming op een reservelijst plaatsen.
  • Wij verwachten dat alle teams van woensdag op donderdag voor een overnachting kiezen in Preston Palace. Enerzijds komt dit het familiaire karakter van het evenement ten goede, anderzijds wordt hiermee het risico geëlimineerd dat teams op donderdag door verkeersproblemen te laat aanwezig zijn.
  • Om zoveel mogelijk clubs te laten deelnemen kan een club niet met meer dan 2 teams deelnemen. Bij de heren is het niet mogelijk dat beide teams uitkomen in het Hendrie Kruzen klassement.
  • Om te voorkomen dat teams tijdens het toernooi te weinig spelers hebben is het een sterke aanrader om met minimaal 8 spelers in te schrijven.
  • De leeftijd om aan het toernooi te kunnen deelnemen is voor heren 55+ en voor dames 40+. Deze leeftijd moet bereikt zijn op 31 december van het toernooi jaar. Wij zullen er steekproefsgewijs op toezien dat teams de leeftijdsgrens hanteren.
  • Voor zover wij daartoe in de gelegenheid zijn proberen wij het internationale karakter van het evenement zo divers mogelijk te laten zijn door teams uit zoveel mogelijk verschillende landen in een klassement te plaatsen.
  • In de weken voorafgaande aan het evenement wordt een spelerslijst van de teams gevraagd, welke tevens van toepassing is voor de hotelaccommodatie.
  • Om gedurende het evenement de maximale veiligheid van gezondheid te waarborgen vragen we alle deelnemers vooraf een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze wordt met alle privacy regels bewaard maar kan bijzonder van pas komen indien iemand noodgedwongen naar een arts of ziekenhuis moet.

REGISTRATION FORM: