BEOORDELING FAIR PLAY EN RESPECT

Walking football is opgezet om senioren in beweging te houden of weer te krijgen. Alsmede voor het tegengaan van sociaal isolement.De spelregels zijn zodanig opgezet dat we op een verantwoorde manier tot op ver gevorderde leeftijd van Walking Football kunnen genieten. Om dit samen te kunnen doen is ook ons gedrag een belangrijke factor. De drang om te willen winnen is bij velen intrinsiek aanwezig. Niets mis mee, want sporten zonder uitdagingen is mooi, ook op latere leeftijd. Maar daar waar in het reguliere voetbal gesproken wordt over respect en fair play is dit bij walking football nog belangrijker. Wij dienen er rekening mee te houden dat mede-of tegenspelers onderliggende gezondheidsproblemen kunnen hebben.Ook onze spelbegeleiders willen op dezelfde manier van hun hobby genieten als de spelers. Zij vergissen zich wel eens. Accepteer deze vergissing. Bij de Almelo City Cup is deelnemen belangrijker dan winnen. Om deze reden is het winnen van de Ben Hulshof Fair Play Cup de belangrijkste te winnen cup. Onze spelbegeleiders en veldcoördinatoren beoordelen bij iedere wedstrijd de teams op hun fair play. De resultaten van alle 8 gespeelde wedstrijden zijn bepalend voor het eindklassement. Voor de beoordeling geldt het volgende reglement.

DE SCORES

Fair Play-punten
 1. Team bestaat uit spelers, wisselspelers en begeleiding
 2. Team begint iedere wedstrijd met 5 punten
 3. Team kan pluspunten verdienen en minpunten krijgen
 4. Team kan per wedstrijd maximaal 5 pluspunten verdienen en 5 minpunten krijgen.
 5. Team dat na alle wedstrijden de meeste punten heeft behaald, krijgt de Fair Play Almelo City Cup

 

Pluspunten
 1. Speler van een team corrigeert medespeler bij onsportief gedrag
 2. Speler van een team corrigeert spelbegeleider in het voordeel van de tegenstander als de spelbegeleider een fout maakt
 3. Team houdt zich de gehele wedstrijd aan de spelregels
 4. Team vertoont sportief gedrag naar tegenstander en spelbegeleider tijdens de wedstrijd maar ook direct na afloop

 

Minpunten
 1. Speler team ageert verbaal tegen spelbegeleider. (Spelbegeleider, maak een onderscheid tussen een spontane reactie n.a.v. een beslissing en tussen een bewuste verbale reactie. Schelden is nooit toegestaan.)
 2. Team houdt zich niet aan de spelregels, bijv. geen afstand bij vrije trappen, bewust wegschieten van de bal bij vrije trap tegenstander.
 3. Team vertoont onsportief gedrag naar tegenstander en spelbegeleider tijdens, maar ook direct na afloop
 4. Tijdstraf van 2 minuten is 1 minpunt, tijdstraf van 5 minuten (veldverwijdering) is twee minpunten